קיבוץ חצרים

הזמנת מוצרים לליל הסדר

מועד התחלה: יום שני , 30/03/2020 , 22:35
מועד סיום: יום שלישי , 07/04/2020 , 22:00
מקום האירוע:

הרישום מיועד רק למי שמבקש משלוח הביתה.

אם נרשמתם - אין להגיע לקחת את הדברים.
תודה.


date=07%2F04%2F2020&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9C%D7%90&f4=%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%A4%D7%A1%D7%97&f5=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%9E%D7%A1'%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%94%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10&f6=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%A1'%20%D7%91%D7%99%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Etext%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94%20(%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1'%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D)%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA%2C%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%A2%20%D7%A4%D7%99%D7%A9%2C%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%AA%2C%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%2C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9C%D7%9A&f8=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1'%20%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D)%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%2C%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%98%D7%99%2C%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%95%D7%97%D7%94%2C%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%20(%D7%AA%D7%A4%D7%95%22%D7%90)%2C%D7%A1%D7%9C%D7%98%20%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%2C&f9=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%96%20-%202%20%D7%99%D7%97'%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94%2C%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%9F-%205%20%D7%99%D7%97'%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94%2C%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%20-%20%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93&f10=הזמנת מוצרים לליל הסדר%3CD%3E%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%94%20%D7%A7%D7%9C%D7%94%20(%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%20%D7%9C3%20%D7%A1%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D)%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A4%D7%A4%D7%A1%D7%99%2C%D7%A4%D7%A4%D7%A1%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%A1%2C%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%2C%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%94