חסר רכיב

דוד זליקוביץ

דוד זליקוביץ
כסלו תרע"ו - כ"ד באייר תשל"ט
- 21.5.1979

נולד ברומניה בעיר טלשנט בכסלו תרע"ו.

משפחתו – בת עשרה אחים ואחיות.

עם פטירת האב בתרצ"ט הגרה המשפחה לארגנטינה על אף רצונו של דוד לעלות מיד ארצה. שאלתו המתמדת מאותם ימים: "אז מתי נעלה"?

בארגנטינה, בעיר טוקומן, התפרנסה המשפחה מחנות לחמרי בנין.

כל ימיו היה דוד ציוני, חבר ופעיל ב"פועלי-ציון" ובקהילה.

בשנת תשכ"ד הגשים מאווייו ועלה, עם גולדה אשתו תבל"א, לארץ, לחיפה.

יותר מאוחר הצטרפו לבנם בקבוץ מפלסים.

בסוף תשל"ז הגיעו לחצרים להתגורר בסמוך לבית הבת – חיקה רוקח.

נפטר לאחר מחלה ממושכת

בכ"ד אייר תשל"ט

 

יהי זכרו ברוך !

חסר רכיב