קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/627/f39_הסבר הפקת דוח נסיעות אוג 2018.pdf