קבצים

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1100766