קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/3515/f39_מעודכן נוהל לומדים מאושר שינויים של וועדת לומדים פברואר 2023.docx