הודעת מ.א. בני-שמעון 10.05.2023 בקר

10/05/2023
מצורפת הודעת בני-שמעון להיום בבקר.
שי שכטר