קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/2929/f39_טופס בקשה ללימודים 2023-2024.doc