קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/2527/f39_נוהל לומדים מאושר על ישי הנהלת משא מרץ 2022.docx