קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/2366/f39_לוח הסעות 04.11.2021.pdf