קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/2275/f39_לוח הסעות 07.11.2021.pdf