קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/2196/f39_טופס בקשה ללימודים 2021-2022.doc