קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1670/f39_מכתב לתושבי המועצה 1.5.2020.pdf