קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1665/f39_הערכות לחזרה לפעילות אלקטיבית 260420 (003).pdf