קיבוץ חצרים
חסר רכיב

מודל ניהול הקהילה בצד הקורונה

26/04/2020

21.4.20

מודל ניהול הקהילה בצד הקורונה

הכינו: עודד פלוט (מנהל הקהילה), מיכל ויינגרט (ראשת צח"י)

רקע

על פי החלטת הנהלת הקיבוץ, בסוף מרץ הועברו למטה קורונה (צח"י) האחריות והסמכות לניהול הנושאים הנובעים מהתמודדות עם משבר הקורונה.
על פי החלטות הממשלה, הוחל השבוע בתהליך הדרגתי של חזרה לשגרה, בכפוף להנחיות ולהתפתחויות בהמשך.
בהתאם לכך, סוכם על החזרת הניהול הקהילתי אל המערכת הניהולית ה"רגילה", תוך התייחסות מתמדת להשלכות של הקורונה על המציאות הקהילתית בקיבוץ. דיווח על כך נמסר בישיבה האחרונה של הנהלת הקיבוץ.

סיכום:

1.      ביום 1.5.20 יוחזרו להנהלת הקיבוץ האחריות והסמכות שהועברו למטה קורונה (צח"י), והמטה יפסיק לפעול באופן שוטף.

2.      מיכל, כראשת צח"י, תמשיך ללוות את הנהלת הקיבוץ בכלל ואת עודד בפרט  בכל הנוגע להשלכות הקורונה על התנהלות הקהילה.

3.      יוקם "פורום מנהלי אשכולות מורחב" - שיוביל את הטיפול בהתמודדות הקהילתית בקורונה. הרכב הפורום: מנהל הקהילה, ראשת צח"י, מנהלת מש"א, מנהלי האשכולות,  רכז הביטחון.
הפורום ייפגש באופן שוטף, יגבש ויוביל את המענים בתחומים הבאים:

א.     יישום הנחיות המדינה

ב.     החזרה של המערכות הקהילתיות לשגרה

ג.      מעקב בריאות (חולים, מבודדים, חשש להדבקה וכו')

ד.     בקרה על הכניסה והיציאה מהקיבוץ – בהתאם להנחיות ולהחלטות

ה.     תגובה להתפתחויות (בקיבוץ, במדינה)

ו.       פרסום לציבור

 

במקרה של גילוי או חשש להמצאות חולי קורונה בקיבוץ ו/או החמרה בהנחיות והחזרת הסגרים, צח"י/מטה קורונה יופעל שוב, תוך המשך תאום עם מערכת ניהול הקהילה.

זו הזדמנות להודות לחברי מטה קורונה/צח"י על ההירתמות המופלאה. החברים, שחלקם ממלאי תפקידים וחלקם מתנדבים, פועלים יחד בעבודת צוות טובה ומתואמת.  הם עושים זאת במשך תקופה ארוכה במקצועיות, באחריות ובמסירות, שאפשרו לקהילה להתמודד בהצלחה עם אתגר גדול ומורכב העומד בפניה.

הפצה:

הנהלת הקיבוץ

מטה קורונה / צח"י
מנהלי המערכת
חברי חצרים

חסר רכיב