מדיניות הקצאת עובדים לטיפול והשגחה על ילדים

22/04/2020

22.4.2020


מדיניות הקצאת עובדים לטיפול והשגחה על ילדים

 

לחברים שלום.

עם פרוץ משבר הקורונה בתחילת מרץ ובעקבות סגירת מערכות החינוך, התגייס הקיבוץ לתת מענים לפניות לסיוע בטיפול בילדים בבית, שהגיעו מגורמים שונים במערכת.

החזרה לשגרה תמשך כנראה  זמן רב, תבוצע במספר שלבים וזה כולל את מערכת החינוך. זה דורש מאתנו להקצות יותר ויותר כח אדם לצרכי המערכת. במקביל, עם החזרה ההדרגתית לעבודה, עולה הביקוש לסיוע אצל המשפחות. לפיכך אנו נדרשים להגדיר מחדש את המענים אל מול הצרכים.

 מטה קורונה בנה תוכנית למתן מענים רוחביים בתחומי ה: חינוך הקהילתי, חד"א, מכבסה וגיל שלישי בהתאם ליכולותיו ולהנחיות הממשלה.

האחריות על מתן מענים בתחום הבלתי פורמלי היא על הקהילה והיא תינתן בהדרגה לפי קבוצות גיל, בהתאם ליכולות הקיבוץ, בהתאם לשיתוף הפעולה של ההורים והילדים תוך שמירת ההנחיות וההגנה על הבריאות.

נוכל להפעיל מחדש את הקהילה ולתת מענים רחבים לציבור, רק אם תהיה התגייסות רחבה של כל מי שיכול, בעת הזו, לתת כתף. משאבי אנוש קיבלו ממטה הקורונה גיבוי לפנות לכל מי שחי בקיבוץ, ולא משובץ כרגע במקום עבודה קבוע וחיוני, על מנת לשבצו לפי צרכי המערכת שימופו, ינוהלו ויתועדפו ע"י צוות משאבי אנוש.

לאור כל זאת, הוגדרה מדיניות הקצאת עובדים לטיפול והשגחה על ילדים, לפי התיעדוף הבא :

1.     מענה רוחבי קבוצתי- עבודה כמדריך/מטפל בקבוצות גיל קבועות של ילדים כפי שיקבעו מעת לעת בתוכנית פעילות שתפורסם לציבור ההורים.

2.     סיוע פרטני, בנוסף למענה הרוחבי במקרים חריגים, למשפחות שאושרו ע"י הרווחה בלבד .

3.     סיוע פרטני, בנוסף למענה הרוחבי במקרים חריגים, למשפחות שאושרו ע"י מש"א בלבד. הקו המנחה במתן הסיוע הוא לאפשר לחברים להמשיך ככל הניתן בעבודתם השוטפת, בדגש על מקרים בהם רשתות התמיכה הטבעיות אינן קיימות או מספקות.

מכיוון שכוח האדם העומד לרשותנו לצורך עזרה למשפחות, מוגבל מאד, כל משפחה מתבקשת להיעזר בסביבתה הקרובה ולחבור לקבוצה של עד 3 משפחות קבועות שיחד יחלקו את העומס בטיפול בילדים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בכל מקרה, קבלת סיוע ממש"א תלויה בכוח אדם זמין ובעמידה בדרישות משרד הבריאות. שיקול הדעת לגבי ניתוב העובדים, כמות שעות הסיוע ושיקולים נוספים ייקבעו על ידי צוות מש"א.

אנו ערים למצוקות המתגברות, לאי הודאות וחוסר העקביות של הנחיות הממשלה, ללחץ המעסיקים על העובדים לחזור לעבודה, ללחצי מערכת החינוך וגם לצרכי הפרנסה של הקיבוץ, שכמו גופים רבים במשק גם הכנסותיו נפגעו קשות בתקופה זו.

לצד כל אלו אנו מתחייבים להמשיך לעשות כל מאמץ, לחשוב מחוץ לקופסא, וליצר מענים רוחביים שיאפשרו אוורור ושגרה חדשה בתוך מסגרת הנחיות "צו בריאות העם" המתעדכנות מעת לעת.

יחד בכוחות משותפים נוכל לקורונה ולכל האתגרים החינוכיים והכלכליים שלפנינו.

 

מטה קורונה

 


שי שכטר