קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1641/f39_הנחיות ממשלה חדשות 19.4.pdf