קיבוץ חצרים
חסר רכיב

** תקנות חירום 25.3.20, 17:000 **

25/03/2020
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף- 20, בקובץ המצורף

מסמכים מצורפים

תקנות חירום 25.3.pdf
חסר רכיב