עדכון לציבור מטה קורונה חצרים 20.03.2020

20/03/2020
בקובץ המצורף הנחיות ותזכורת בנושאי מזון, בידוד, איסור אירוח וקיום מקומות עבודה חיוניים בקיבוץ.

שבת שלום

שי שכטר