חשש להדבקת קורונה בקיבוץ

20/03/2020
מטה קורונה:
בדקות אלו מתקיימות שיחות עם חברים שהיו במגע עם אדם בקהילה שקיים חשש שנדבק בקורונה.
אנו מודעים ללחץ שאירוע זה עשוי לגורם.
מטה הקורונה פועל ונמשיך לעדכן.
אנו מבקשים לכבד פרטיות ולהמעיט בהפצת מידע לא מוסמך.
בינתיים הקפידו על ההוראות ושמרו מרחק בין הבריות.
קובי בן-איתמר