עדכון לציבור מטה קורונה חצרים 19/3/2020

20/03/2020
לציבור שלום, צוות המטה פועל על מנת ליישם את הנחיות משרד הבריאות בצורה אחראית, ובפרט נערך לאפשרות של סגר שיוטל ע"י הממשלה על היישוב. חברים, אנו שבים וקוראים לציבור להימנע משהות במרחב הציבורי, אלא לצרכים חיוניים. ההחלטות והעדכונים עפ"י תחומים בקובץ המצורף.
שי שכטר