הנחיות צח"י ליום ד', 13-11-2019

12/11/2019
ראו קובץ מצורף.
שי שכטר