הנחיות צח"י - יום ג' 12-11-2019

12/11/2019
אנא ראו הנחיות צח"י בקובץ המצורף.

מסמכים מצורפים

צחי-מצומצם-12-11-2019.docx
שי שכטר