תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
aziz@post.tau.ac.il הרבה זמן לא התראנו
Aziz Subach
17/03/2023 05:51
נפלא לראות את העבודות שלך ג'וליאן. זמן רב חלף מאז ישבנו בחצר הסדנה שלי ודיברנו על עץ ועל אמנות. חיבוק גדול.
עזיז סובח