תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
leavri@gmail.com ישראל קוסיף ז"ל
לאה פינק
30/10/2021 09:10
ישראל קוסיף היה האח הצעיר של סבתי מצד אמי. הייה עבורי כמו סבא. הייתה לי הזכות לסעוד אותו בימי יסוריו טרם מותו. איש של טבע, צנוע וציוני בכל רמח אבריו.