קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/620/f39_הגדרת פעילות צמח עדכון 7.9.2016.pdf