קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1841/f39_פורום מוביל קורונה -- פרסום לציבור 1.10.20.pdf