קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1663/f39_הגבלות יום הזיכרון עצמאות ורמדאן -17.00 סופי.pdf