קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1620/f39_שאלות-תשובות-קורונה-חצרים-1-4-2020.pdf