קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1231/f39_סיכום ישיבת ועדת תכנון 18.7.19.pdf