קבצים

https://www.hatzerim.org.il/media/sal/pages/1221/f39_סיכום הנהלת הקיבוץ 20190707.pdf