אולפנה- סקר שביעות רצון להערכת מורי אולפן מחול חצרים
נא להתייחס בטפסים רק למורים המלמדים אתכם בשנה"ל הנוכחית. יש למלא טופס עבור כל מורה בנפרד.
הסבר על הדירוג: 1-בכלל לא, 2-מעט, 3-בינוני, 4-מאוד
*תאריך מילוי
*גיל התלמיד/תלמידה
*המילוי בוצע ע"י
הורה תלמיד


*שם המורה המוערך

# ידע ומקצועיות #
*עד כמה את/ה מרוצה מדרכי ההוראה להבנת החומר ולאתגור התלמידים?
1 2 3 4
*עד כמה הנחיות המורה ברורות?
1 2 3 4
*האם ניכרת יצירתיות ו/או גיוון בחומר הנלמד?
1 2 3 4
*עד כמה מורגשת מקצועיות המורה
1 2 3 4

# מאפיינים אישיים #
*עד כמה המורה מהווה דוגמא אישית חיובית לתלמידיו?
1 2 3 4
*האם המורה עובד/ת לפי כללים ומקפיד על יישומם?
1 2 3 4
*עד כמה המורה מקדיש/ה מזמנו/ה לתלמידים מעבר לשעות פעילות?
1 2 3 4
*כמה המורה קשוב/ה לקשיי התלמידים
1 2 3 4
*האם המורה מציין/ת הצלחה של תלמידים
1 2 3 4
*האם המורה נוהג/ת בכבוד כלפי התלמידים?
1 2 3 4
*האם האוירה בכיתה טובה?
1 2 3 4

# כללי #
*מה הערכתך הכללית כלפי המורה?
1 2 3 4
*האם תרצה/י להמשיך וללמוד אצל המורה?
1 2 3 4
התייחסות פתוחה ונקודות לשיפור לצוות ולהנהלה:

תודה רבה על מילוי השאלון ועל העזרה לשיפור איכות השירות והמקצועיות באולפן למחול. הנהלת אולפן מחול חצרים
תאריך אחרון לשליחה
  
Su Mo Tu We Th Fr Sa