מחירון חוגים - מחירים לחודש
שיעור  שיעור ראשון שיעור שני שיעור שלישי שיעור רביעי שיעור חמישי שיעור שישי
90 דק' ₪ 245 ₪ 160 ₪ 130 ₪ 120 ₪ 110 ₪ 45
75 דק' ₪ 220 ₪ 150 ₪ 125 ₪ 110 ₪ 100 ₪ 40
60 דק' ₪ 190 ₪ 135 ₪ 115 ₪ 100 ₪ 90  
45 דק' ₪ 160 ₪ 120 ₪ 105      
* המחירון נמדד לפי מספר השיעורים בשבוע, מהשיעור הארוך לקצר.
* במידה ותלמיד עוזב או מוסיף שיעור, יהיה תמחור מחדש ויוחזר או ישולם ההפרש.
* במידה ושיעור מתקצר ב- 10 דק' לפחות, יהיה תמחור מחדש ויוחזר ההפרש.
* יש לקרוא את נהלי הרישום ולמלא את טופס ההרשמה במלואו.