ועדת תרבות הזיכרון
מינה אתר (11/01)
רות קרן
זאבה שפירא