ועד מקומי (מול המועצה)
מ.עסקי 
א.חינוך 
ו.שרותים 
ו.צריכה  
א.רווחה  
יו"ר א. הקהילה