ועדת צריכה
לבנה א/גוסטבו ר.- 12/2008
מזכיר פעיל
עודד כהן
פביאן יריחימוביץן

בנחה וילדמן

קלו גוטליב
גל לביא

גוסטבו וייבשניידר