ועדת תכנון
מרכז: חוליו קניידל (02/2012)
אלי רוטשילד
אנריקה סניטקובסקי
רונן שגב
רוסנה חריטן

תמרה בן אברהם
אורי בלנקו 
ששי זילברשטיין
טל סלומון

עודד כהן

חיה רייזר
הדר רון