ועדת איכלוס
רן שיבק -מרכז(11/2011)

שרון רבינוביץ

יאיר רוקח

יונתן רגב

ליאו יעקובביץ

תמי סילברמן

פפה מוטל