ועדות אסיפות
מרכז-
אהרון ידלין
יצחק ברקוביץ
לאה הברמן
רינת תמוז
יערה יזרסקי
מיגל סקורה
גד פקציארז
פיגלה סלומון