צוות חירום ישובי (צח"י)
איציק ארז(01/2010)

   מנהל קהילה   

   שי שכטר

   מיכל ברנשטיין

   איתמר קולומבוס

    ואדים קוזלוב

   ירדנה ברק

   מיכל וינגרט

  עדה קריצ'מן

  מנהל עסקי

  יו"ר הנהלת הקבוץ

  רענן כליפא