ו.תקשורת קהילתית
ו.תקשורת

יונתן רגב (רכז)06/2011 

יהודית פלס

אלי ליבר

בנחה וילדמן

אנריקה סניטקובסקי 

דני פליס

דב ברנשטיין

תמרה מוטל

שושנה חריטן

הדר מוריץ