צוות תאום אתר נטפים-קבוץ
 - יו"ר הנהלת הקבוץ
.- משאבי אנוש
 - מנהל עסקי
- מנהל אתר נטפים