צוות "ושבו בנים"
חגית כהן
אבי שוייצר
רן קליינהאוז
מזכיר - בנחה וילדמן