צוות למעורבות חברתית (צ.מ.ח)
אוסקר לוטנברג (02/2010)
- יו"ר קהילה
שרהלי קסל
פביאן יריחימוביץ
בתיה דרורי
מוטי שחר

יאיר ארזי
מיגל סקורה
רוני קריצ'מן