מזכירות כלכלית
מזכיר כלכלי- אלי ב.ס.(12/2009) 

בתוקף תפקידם
מזכיר פעיל
מנהל עסקי
מנהל כספים
מנהל אתר נטפים
מרכז צוות-11

בטחון סוציאלי
נבחרי ציבור:
רוני רוט
רן שיבק
הדר רון
עודד וינקלר

איציק ארז

אריה ולדברג

ג'ימי רייזר
קוקו סויד