צוות משאבי אנוש

מנהלת מש"א - אוסי מוריץ

מינויים - עליזה פלק 
ורד צייגר

אבי קונטנטה

אלכס כהן

הדר רון