צוות לליווי אומנים
יוש בר מאיר-1.05
מנחם יזרסקי
רוסנה חריטן
אנדראה שויחט
זאבה שפירא