ועדת קליטה
ריכוז: טלי רון/טאיס היינט (12/2009)
חבר מש"א
ועדת דור צעיר

דב ברנשטיין

נתן ברגשטיין
זיוה זלברברג

שולה ברקוביץ

נעמי סיויק

ריקי טיפנברג

תניה פלדמן

ענת רוגובסקי