טור ימין ועדות
מבנה אירגוני
מזכירויות/ועדות על
מועצה צבורית
ועדת ביקורת פנים
צוות ה-11
הנהלת הקיבוץ
הנהלה כלכלית
אשכול הרווחה
הנהלת א. רווחה
ו.גיל שלישי
ו.הורים
ו.יעוץ
ו.חברים
צוות שיקום
ו.בריאות
ממונה על מניעת הטרדה מינית
ממונה על מניעת סמים ואלכוהול