הנהלת הקיבוץ
 

יוסי לביא – יו"ר הנהלת הקיבוץ
חוה הייט – מנהלת קהילה
עפר שפרוני – מנהל עסקי
אבישי לזרוביץ' – מנהל כספים
סמדר ים – מנהלת מש"א
יעקב גבע – מנהל אתר נטפים בחצרים.
עדה קריצ'מן – מנהלת אשכול החינוך
איציק ארז – מנהל אשכול הרווחה.
אלי בן סימון – מנהל המזכירות הכלכלית

 

משקיפה: בתיה דויטש – נציגת חצרים במועצה