ועדת גיל שלישי
בתיה דרורי 11/05
ירדנה ברק
יעל יזרסקי
דינה שפירא
זיוה זילברברג
יאיר ארזי